Internacionalització

Som al vostre costat i sabem com fer-ho.

L’equip d’internacional, donem suport al client i resolem el vostre procés d’internacionalització per poder consolidar la vostra estratègia de creixement i diversificació.
Us ajudem a accedir a nous mercats, nous inversors i oportunitats de negoci. I el més important, us acompanyem en aquest nou repte.
El nostre equip se centra a convertir les oportunitats en realitats, cosa que permet que els nostres clients obtinguin el màxim rendiment dels seus avantatges competitius, per superar amb èxit el desafiament dels nous mercats.

Desenvolupem

   • Estudis de mercat, amb la definició dels millors mercats i les seves característiques.
   • Identificació de les barreres d’entrada (la visió global del projecte pel que fa als àmbits legal, estructural, financer, logístic…).
   • Pla estratègic d’entrada per països, amb l’estratègia del dossier de marca, de producte, de preu.
   • Pla d’implementació i roadmap entregables.
   • Definició de les operacions i la relació entre el nou mercat i el mercat principal (atenció al client, vies de presència…).
   • Optimització del creixement i la consolidació d’economies d’escala i economia local.